پروژه 48 واحدی دانا14

پروژه 48 واحدی دانا 14 در محله C فولادشهر در قطعه زمینی چهار بر جنب بلوار اصلی احداث شده است. این پروژه یکی از پروژه