بازدید مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

صفحه اصلی » بازدید مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

جدول محتوا

بازدید مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

بازدید مهندس امانپور، مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از پروژه نمایشگاه اصفهان شرکت داناساخت.

 

نوشته های مرتبط

اخبار و اطلاعیه ها

مراسم کلنگ زنی مسجد

مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد در کنار پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با حضور آیت الله مهدوی عضو شورای خبرگان رهبری و سایر بزرگان و علمای

مطالعه بیشتر »