بازدید مدیرعامل محترم فولادتکنیک از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

صفحه اصلی » بازدید مدیرعامل محترم فولادتکنیک از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

جدول محتوا

بازدید مدیرعامل محترم فولادتکنیک از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

مدیرعامل محترم شرکت فولادتکنیک آقای مهندس ابکا به عنوان مشاور پروژه از نمایشگاه بزرگ اصفهان توسط شرکت داناساخت سپاهان بازدید به عمل آوردند.

 

نوشته های مرتبط

اخبار و اطلاعیه ها

مراسم کلنگ زنی مسجد

مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد در کنار پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با حضور آیت الله مهدوی عضو شورای خبرگان رهبری و سایر بزرگان و علمای

مطالعه بیشتر »