بازدید مدیرعامل محترم شهرک عمران شهر جدید فولادشهر از پروژه مسکن مهر شرکت داناساخت

صفحه اصلی » بازدید مدیرعامل محترم شهرک عمران شهر جدید فولادشهر از پروژه مسکن مهر شرکت داناساخت

جدول محتوا

بازدید مدیرعامل محترم شهرک عمران شهر جدید فولادشهر از پروژه مسکن مهر شرکت داناساخت

بازدید مدیرعامل محترم شهرک عمران شهر جدید فولادشهر از پروژه مسکن مهر شرکت داناساخت

 

نوشته های مرتبط

اخبار و اطلاعیه ها

مراسم کلنگ زنی مسجد

مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد در کنار پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با حضور آیت الله مهدوی عضو شورای خبرگان رهبری و سایر بزرگان و علمای

مطالعه بیشتر »