بازدید اعضای محترم شورای شهر و کمسیون عمران از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

صفحه اصلی » بازدید اعضای محترم شورای شهر و کمسیون عمران از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

جدول محتوا

بازدید اعضای محترم شورای شهر و کمسیون عمران از پروژه نمایشگاه شرکت داناساخت

اعضای محترم شورای شهر و کمسیون عمران از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان توسط شرکت داناساخت سپاهان بازدید به عمل آوردند.

 

نوشته های مرتبط

اخبار و اطلاعیه ها

مراسم کلنگ زنی مسجد

مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد در کنار پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با حضور آیت الله مهدوی عضو شورای خبرگان رهبری و سایر بزرگان و علمای

مطالعه بیشتر »