افتتاح پروژه های مدرسه سازی شرکت توسط مهندس سجاد مدیرکل نوسازی مدارس و استاندار محترم

صفحه اصلی » افتتاح پروژه های مدرسه سازی شرکت توسط مهندس سجاد مدیرکل نوسازی مدارس و استاندار محترم

جدول محتوا

افتتاح پروژه های مدرسه سازی شرکت توسط مهندس سجاد مدیرکل نوسازی مدارس و استاندار محترم

افتتاح پروژه های مدرسه سازی شرکت توسط مهندس سجاد مدیرکل نوسازی مدارس و استاندار محترم

پروژه های مدرسه سازی شرکت داناساخت افتتاح شد و به بهره برداری رسید. آیین روبان چینی پروژه های مدرسه سازی این شرکت با حضور استاندار و مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان انجام شد.

روبان پروژه توسط ریاست محترم نظام مهندسی استان اصفهان بریده شد.

 

نوشته های مرتبط

اخبار و اطلاعیه ها

مراسم کلنگ زنی مسجد

مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد در کنار پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با حضور آیت الله مهدوی عضو شورای خبرگان رهبری و سایر بزرگان و علمای

مطالعه بیشتر »