مراسم افتتاحیه سالن ورزشی کمال توسط شهردار محترم اصفهان آقای دکتر سقاییان نژاد

صفحه اصلی » مراسم افتتاحیه سالن ورزشی کمال توسط شهردار محترم اصفهان آقای دکتر سقاییان نژاد

جدول محتوا

مراسم افتتاحیه سالن ورزشی کمال توسط شهردار محترم اصفهان آقای دکتر سقاییان نژاد

مراسم افتتاحیه سالن ورزشی کمال توسط شهردار محترم اصفهان آقای دکتر سقاییان نژاد

سالن ورزشی کمال توسط شرکت داناساخت و زیر نظر شهرداری منطقه سه احداث شد. و نهایتاً جهت بهره برداری توسط آقای دکتر سقاییان نژاد شهردار محترم شهر اصفهان افتتاح گردید.

 

نوشته های مرتبط

اخبار و اطلاعیه ها

مراسم کلنگ زنی مسجد

مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد در کنار پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با حضور آیت الله مهدوی عضو شورای خبرگان رهبری و سایر بزرگان و علمای

مطالعه بیشتر »