پروژه 72 واحدی دانا11

پروژه 72 واحدی دانا 11 در محله C فولادشهر در قطعه زمینی بلوار اصلی (مطهری) احداث شده است. این پروژه زیر مجموعه پروژه های مسکن