پروژه 6 طبقه مسکونی اصفهان

پروژه 6 طبقه واقع در منطقه 6 اصفهان با زیر بنایی در حدود 1200 متر مربع توسط شرکت داناساخت سرمایه گذاری و احداث گردید. لازم