محوطه سازی مدارس

پروژه محوطه سازی مدارس منطقه لنجان جهت ارتقا سطح رفاه دانش آموزان توسط شرکت داناساخت اجرا گردید.       جهت مشاهده تصاویر بیشتر برای

تکمیل مدارس نیمه کاره

تکمیل مدارس نیمه کاره از دیگر اقدامات شرکت داناساخت در راستای اشاعه علم در سطح منطقه لنجان بوده است.     جهت مشاهده تصاویر بیشتر

مدرسه زینبیه لنجان

پروژه مدرسه سازی واقع در منطقه لنجان جهت ارتقا سطح سواد و رفاه و پیشرفت افراد ساکن در آن منطقه توسط شرکت داناساخت اجرا گردید.

مدرسه معصومه زرین شهر

پروژه مدرسه سازی واقع در زرین شهر جهت ارتقا سطح سواد و رفاه و پیشرفت افراد ساکن در آن منطقه توسط شرکت داناساخت اجرا گردید.