چند نکته در انتخاب سازنده و یا فروشنده آپارتمان

چند نکته در انتخاب سازنده و یا فروشنده آپارتمان:
 
·      سازندگان معتبر در قالب شرکت ساختمانی فعالیت می نمایند و در انجمن شرکت های ساختمانی عضویت دارند.
·        شرکت های معتبر می بایست در اداره ثبت شرکت های استان ثبت شده و شماره ثبت داشته باشند.
·        شرکت های معتبر باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
·        سازندگانی که دارای گواهینامه ایزو هستند ،تأکید بسزایی بر کیفیت ساختمان ها و خدمات و پشتیبانی آنها احساس خواهید کرد.
·        جهت کنترل اعتبار ،پروانه کسب سازندگان را از انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان بررسی نمایید.
·        سازندگان انبوه عضو انجمن انبوه سازان استان هستند.
·        جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد مشکل مالی برای پروژه ها در آینده، سازنده می بایست در نظام مالیاتی کشور در وزارت و امور اقتصادی و دارائی ثبت نام کرده باشد.
·        همچنین سازنده می بایست دارای گواهینامه و صلاحیت پیمانکاری مورد تأیید استانداری و وزارت کشور باشد.
·        جهت جلوگیری از پشیمانی در آینده از وجود مدارک فوق اطمینان حاصل فرمائید.
 
« منزل ایده آل خود را از ما بخواهید »
شرکت دانا ساخت
www.Danasakht.com
شماره تماس دفتر مرکزی : 36644184-031