پرسش و پاسخ

1- آیا می توان چکهای اقساط را به جای هر ماه، هر چند ماه یکبار پرداخت کرد؟

بله، معمولاً بسته به پروژه اقساط در طول دوران ساخت هرچند ماه یکبار پرداخت می گردد.
 


2- آیا با گران شدن قیمت ها در بازار، به قراردادهای منعقد شده نیز اضافه قیمت تعلق می گیرد و خریداران مجدداً بایستی پول پرداخت کنند؟

 
خیر، قیمت توافقی تا پایان کار ثابت است و باگران شدن قیمتها، به قراردادهای قبلی افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت و صرفاً افرادی که بعد از آن نسبت به خریداری آپارتمان اقدام می نمایند طبق قیمت های جدید پرداخت می نمایند.
 


3- آیا به اقساطی که در طول دوران ساخت پرداخت می شود بهره تعلق می گیرد؟

 
خیر، اقساط دریافتی در طول دوران ساخت بدون بهره می باشد.
4- آیا امکان خرید قسطی واحد ها وجود دارد ؟ 

بله با توافق طرفین

5-  در پروژه دانا 15 اگر بتوان مبالغ اقساط را زودتر واریز کرد چه امتیازی دارد ؟ 

با وصول زودتر اقساط روی هر متر مربع تخفیف ویژه ای اعمال خواهد شد .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- آیا واحد تجاری نیز برای فروش دارید؟

بلی در پروژه دانا 15 واحد تجاری برای فروش موجود میباشد.