اطلاعیه دانا 15(66)


تحویل واحد های پروژه دانا 15

واحد های پروژه آماده تحویل میباشد لذا مالکان محترم واحد ها لازم است جهت تکمیل مدارک و تسویه حساب و دریافت کلید واحد خود به دفتر فروش شرکت واقع در پروژه مراجعه فرمایند.

کارت اقساط وام
مشتریان محترم پروژه دانا 15 جهت تکمیل مدارک بانکی وام واحد خود لطفا به دفتر فروش واقع در پروژه مراجعه فرمایند.
 
انشعابات پروژه دانا 15
مالکان محترم واحد ها میتوانند جهت پیگیری و وصل انشعابات واحد خود به هیئت مدیره ساختمان دانا 15 مراجعه فرمایند.

اوراق پروژه دانا 15
آن دسته از مالکان واحد ها که هنگام عقد قرارداد خود مبلغ 35 میلیون تومان کمتر پرداخت نموده اند و از وام بانک مسکن استفاده نموده اند جهت مشاهده اسناد و مدارک اوراق تهیه شده اینجا را کلیک فرمایند.