پروژه ها

 

                         
 
                            
                 
         پروژه مسکونی 90 واحدی دانا 11
(پلاک 52 مرکز برزن C فولادشهر)


تصاویر بیشتر 


 

         پروژه مسکونی 72 واحدی دانا 12
(پلاک 53 مرکز برزن C فولادشهر)


تصاویر بیشتر


         پروژه مسکونی دانا 14
(پلاک 260 محله C3 فولادشهر)


تصاویر بیشتر
 

       پروژه ساختمانی احداث و فروش هفت طبقه مسکونی

تصاویر بیشتر


پروژه احداث ورزشگاه کمال

تصاویر بیشترپروژه احداث ورزشگاه گورت

تصاویر بیشتر


پروژه احداث ورزشگاه زفره

 


پروژه احداث مدرسه معصومه

تصاویر بیشتر


پروژه احداث مدرسه زینبیه

تصاویر بیشتر


                              پروژه توسعه ترمینال مسافربری صفه

                              تصاویر بیشتر


پروژه رواق های صفه

تصاویر بیشتر

تصاویر بیشتر


    پروژه احداث خیابان اردیبهشت بهارستان

تصاویر بیشتر  پروژه احداث واحدهای تجاری شهرک امیرکبیر

تصاویر بیشترپروژه های متفرقه

تصاویر بیشتر