حسابدار

 

* ضروری
* نام: :
* نام خانوادگی: :
* نام پدر: :
* شغل پدر: :
* نوع معرفی: :
* جنسیت :
* وضعیت تأهل: :
* تاریخ تولد: :
* محل تولد: :
کد ملی: :
* آیا با نرم افزار حسابداری انبار کار کرده اید؟(تا چه میزان) :
* آیا با نرم افزار های حقوق و دستمزد کار کرده اید؟(تا چه میزان) :
* آیا تا کنون دفاتر قانونی و یا حسابداری مالیاتی انجام داده اید؟ :
* تاچه میزان بانرم افزار office (ترجیحاً word / excel ) کار کرده اید؟ :
* آیا با گزارشهای فصلی و ارزش افزوده آشنایی دارید؟ :
* آیا تا کنون حسابداری پیمانکاری انجام داده اید؟ :
* سوابق شغلی: :
ردیف-سمت-نام موسسه(کارفرما)-موضوع فعالیت(نوع پروژه)-تارخ شروع و پایان-مدت متصدی-علت تغییر شغل
* مهارتهای شغلی (به ترتیب درجه مهارت درج گردد) :
* حداقل مبلغ دریافتی ماهانه(نه حقوق پایه)مورد پیشنهاد شما برای ساعات کاری 8 الی 18 ، 6 روز هفته (ایاب و ذهاب و ناهار بعهده خودتان) چقدر است؟ :
* آدرس: :
* تلفن تماس: :